O`zbekiston Temir Yo`llari
Aksiyadorlik Jamiyati

Qulay, xavfsiz, ishonchli!

Poezdlar qatnov jadvali: ЛУГОВАЯ

O`zbekistonning asosiy temir yo`l bekatlari

Reys ЛУГОВАЯ Mahalliy vaqt Qatnov kunlari
206Т АРЫС 1- АЛМАТЫ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
00:24 С 24.03 по 24.03 Ежедневно
001Х АЛМАТЫ 2- ТАШКЕНТ Ц
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
01:27 Вт. Чт. Вс.
011Х АЛМАТЫ 2- ШЫМКЕНТ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
01:27 Пн. Ср. Пт. Сб.
923Т АЛМАТЫ 2- САРЫАГАШ
Poezd, УЗБЕКСКИЕ
01:55 С 30.03 по 30.03 Ежедневно
085Ц САРЫАГАШ- АСТАНА-1
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
01:59 Каждый чётный день
086Ц АСТАНА-1- САРЫАГАШ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
02:25 Ежедневно
001Ь ТАШКЕНТ Ц- АЛМАТЫ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
02:26 Пн. Ср. Пт.
012Х ШЫМКЕНТ- АЛМАТЫ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
02:26 Вт. Чт. Сб. Вс.
024Ц АКТОБЕ-1- АЛМАТЫ 1
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
03:25 Каждый нечётный день
205Т АЛМАТЫ 2- АРЫС 1
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
03:58 До 22.03 Ежедневно
173Х АЛМАТЫ 2- ШЫМКЕНТ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
05:03 Ср. Вс. Вс. Вс. Ср. Вс. Вс. Вс. Вс.
008Х САРАТОВ 1- АЛМАТЫ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
05:25 Каждый нечётный день
033Ц АЛМАТЫ 1- АКТОБЕ-1
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
05:45 Ежедневно
379Т АЛМАТЫ 2- УРАЛЬСК
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
06:06 Ср. Сб.
022Т КЫЗЫЛОРДА- СЕМЕЙ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
07:09 Ежедневно
322Т НУКУС- АЛМАТЫ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
07:49 Чт.
007Р АЛМАТЫ 2- САРАТОВ 1
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
08:23 Каждый чётный день
377Т АЛМАТЫ 2- МАНГИСТАУ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
08:40 Каждый чётный день
369Ф ТАШКЕНТ Ц- НОВОСИБ ГЛ
Poezd, УЗБЕКСКИЕ
09:34 23.03, 27.03, 31.03
385Щ БИШКЕК 2- НОВОКУЗНЕЦ
Poezd, КЫРГЫЗСКАЯ
09:34 21.03, 29.03, 07.04
034Т АКТОБЕ-1- АЛМАТЫ 1
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
10:57 Ежедневно
056Х КЫЗЫЛОРДА- КОКШЕТАУ 1
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
12:42 22.03, 26.03, 30.03
176Ц АСТАНА-1- ТУРКЕСТАН
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
13:52 Ср. Пн. Вс. Вс. Ср. Вс. Вс. Вс. Вс. Вс. Вс.
076Х КЫЗЫЛОРДА- ПЕТРОПАВЛ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
13:53 Каждый чётный день
056Ц КОКШЕТАУ 1- КЫЗЫЛОРДА
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
15:14 Ежедневно
316Ф КАЗАНЬ ПАС- ТАШКЕНТ Ц
Poezd, УЗБЕКСКИЕ
15:43 Пт.
306Щ ШУ- БИШКЕК 2
Poezd, КЫРГЫЗСКАЯ
16:36 Пн.
380Т УРАЛЬСК- АЛМАТЫ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
16:40 Ср. Вс.
369Н НОВОСИБ ГЛ- ТАШКЕНТ Ц
Poezd, УЗБЕКСКИЕ
17:25 23.03, 27.03, 31.03
385Н НОВОКУЗНЕЦ- БИШКЕК 2
Poezd, КЫРГЫЗСКАЯ
17:36 25.03, 02.04, 11.04
021Ц СЕМЕЙ- КЫЗЫЛОРДА
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
17:54 Ежедневно
017Щ БИШКЕК 2- МОСКВА КАЗ
Poezd, КЫРГЫЗСКАЯ
18:58 Пн. Ср.
041Ц АЛМАТЫ 1- АТЫРАУ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
19:17 Каждый чётный день
076Ц ПЕТРОПАВЛ- КЫЗЫЛОРДА
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
20:07 Каждый чётный день
018Щ МОСКВА КАЗ- БИШКЕК 2
Poezd, КЫРГЫЗСКАЯ
20:50 Вт. Вс.
315Ф ТАШКЕНТ Ц- КАЗАНЬ ПАС
Poezd, УЗБЕКСКИЕ
21:18 Сб.
305Щ БИШКЕК 2- ШУ
Poezd, КЫРГЫЗСКАЯ
21:18 Вт.
023Х АЛМАТЫ 1- АКТОБЕ-1
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
21:23 Каждый нечётный день
176Х ТУРКЕСТАН- АСТАНА-1
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
21:47 Вс. Пн. Вс. Вс. Чт. Вс. Вс. Вс. Вс.
377Х МАНГИСТАУ- АЛМАТЫ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
22:12 Ежедневно
041Р АТЫРАУ- АЛМАТЫ 1
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
22:37 Каждый нечётный день
174Х ШЫМКЕНТ- АЛМАТЫ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
23:21 Ср. Вс. Вс. Вс. Ср. Вс. Вс. Вс. Вс.
321Т АЛМАТЫ 2- НУКУС
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
23:47 Вс.