O`zbekiston Temir Yo`llari
Aksiyadorlik Jamiyati

Qulay, xavfsiz, ishonchli!

Poezdlar qatnov jadvali: ЖАРЫК

O`zbekistonning asosiy temir yo`l bekatlari

Reys ЖАРЫК Mahalliy vaqt Qatnov kunlari
602Ц ЖАРЫК- БАЛХАШ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
06:25 22.05, 26.05, 30.05
606Ц КАРАГАНД П- БАЛХАШ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
00:26 Ежедневно
056Х КЫЗЫЛОРДА- КОКШЕТАУ 1
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
00:29 21.05, 25.05, 29.05
076Х КЫЗЫЛОРДА- ПЕТРОПАВЛ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
00:44 Каждый нечётный день
605Ц БАЛХАШ 2- КАРАГАНД П
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
01:46 Ежедневно
304Ц КАЗАНЬ ПАС- АЛМАТЫ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
02:41 Пн.
316Ф КАЗАНЬ ПАС- ТАШКЕНТ Ц
Poezd, УЗБЕКСКИЕ
02:41 Пт.
618Х НУР-СУЛТАН- КЫЗЫЛОРДА
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
03:47 Каждый нечётный день
056Ц КОКШЕТАУ 1- КЫЗЫЛОРДА
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
04:05 Ежедневно
307Ц ЖЕЗКАЗГАН- НУР-СУЛТАН
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
05:02 Каждый нечётный день
609Ц ЖЕЗКАЗГАН- БАЛХАШ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
06:25 22.05, 26.05, 30.05
053Ц АКТОГАЙ- НУРЛЫ ЖОЛ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
06:34 Ср.
609Ц ЖЕЗКАЗГАН- КАРАГАНД П
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
06:42 Каждый чётный день
015Т АЛМАТЫ 2- ПЕТРОПАВЛ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
07:59 Каждый нечётный день
076Ц ПЕТРОПАВЛ- КЫЗЫЛОРДА
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
09:24 Каждый чётный день
043Т АЛМАТЫ 1- КОСТАНАЙ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
11:30 Ежедневно
303Ц АЛМАТЫ 2- КАЗАНЬ ПАС
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
11:50 Ср.
315Ф ТАШКЕНТ Ц- КАЗАНЬ ПАС
Poezd, УЗБЕКСКИЕ
11:50 Вс.
312Х НУР-СУЛТАН- СЕМЕЙ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
12:44 Каждый чётный день
868Г ТЕМИРТАУ- АКАДЫР
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
13:57 Пн. Ср. Пт. Сб. Вс.
085Ц САРЫАГАШ- НУР-СУЛТАН
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
14:08 Каждый чётный день
016Т ПЕТРОПАВЛ- АЛМАТЫ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
14:20 Каждый чётный день
311Х СЕМЕЙ- НУР-СУЛТАН
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
15:00 Каждый чётный день
086Ц НУР-СУЛТАН- САРЫАГАШ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
15:10 Ежедневно
869Г АКАДЫР- ТЕМИРТАУ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
16:42 Пн. Ср. Пт. Сб. Вс.
043Ц КОСТАНАЙ- АЛМАТЫ 1
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
17:13 Ежедневно
373Т АЛМАТЫ 2- ЖЕЗКАЗГАН
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
19:48 Пн. Чт.
610Ц КАРАГАНД П- ЖЕЗКАЗГАН
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
20:47 Каждый чётный день
601Ц БАЛХАШ 2- ЖЕЗКАЗГАН
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
20:47 20.05, 24.05, 28.05
373Ц ЖЕЗКАЗГАН- АЛМАТЫ 2
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
21:04 Вт. Пт.
308Ц НУР-СУЛТАН- ЖЕЗКАЗГАН
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
21:44 Ежедневно
054Ц НУРЛЫ ЖОЛ- АКТОГАЙ
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
23:07 Сб.
617Х КЫЗЫЛОРДА- НУР-СУЛТАН
Poezd, КАЗАХСТАНСКАЯ
23:50 Каждый нечётный день